PRAVILNIK PRIREDITVE "NA NOGE"

Organizator: Mediaevent – Me skupina d.o.o., www.mediaevent.si

PRAVICA SODELOVANJA
Rekreativne pohodniške prireditve se lahko udeleži vsak, ki se predprijavi preko spletne strani www.nanoge.si ali na samem štartu prireditve ter je pripravljen prispevati v humanitarne namene.

ŠTARTNINA
ŠTARTNINE NI!
Humanitarni prispevek: vsaj 2 EUR po osebi
Udeleženci se sami odločijo koliko bodo prispevali – vsak po svojih zmožnostih.
Vse prispevki gredo v humanitarni sklad!

OPIS TRASE IN ZNAČAJ PRIREDITVE
Vsak udeleženec prejme na startu kontrolni karton z zemljevidom in natančno zarisano traso. Proga je tudi markirana s smerokazi. Na kontrolnih točkah so prisotni člani organizacijske ekipe.
Na vsaki kontrolni točki dobi pohodnik pri organizatorski ekipi žig na kontrolni karton.

Udeleženci se prostovoljno, v skladu s svojimi fizičnimi sposobnostmi odločijo, po kateri trasi bodo opravili pohod. Šteje se, da kdor v času med 8.00 in 12.30 uro prehodi zastavljeno traso z zastavljenimi kontrolnimi točkami, je uspešno opravil nalogo.

Vsi udeleženci, ki se predprijavijo preko spletne strani ali na samem štartu prireditve, prispevajo po svojih zmožnostih v humanitarni sklad in uspešno prehodijo zastavljeno traso sodelujejo v nagradnem žrebanju. Žrebanje to točno ob 12.30 na cilju prireditve.

NAGRADNO ŽREBANJE
Izžreban posameznik mora biti prisoten na prizorišču žrebanja in se v 30 sekundah po objavi izžrebane številke z kontrolnim kartonom oglasiti na odru za dvig nagrade. V kolikor izžrebanca ni, se žrebanje ponovi in izžreba se drugi posameznik.

Obveznosti nagrajencev
Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec. Akontacija dohodnine po stopnji 25% od bruto vrednosti nagrade bremeni nagrajenca, katero je nagrajenec zavezan plačati pred prevzemom nagrade. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Pred prevzemom nagrade je dolžan organizatorju oz. pokrovitelju nagradne igre predložiti:
– davčno številko
– osebne podatke
– potrdilo o plačilu akontacije dohodnine.

V sklopu obvestila o prevzemu nagrade ter pogojev, bodo nagrajenci prejeli tudi datum, ki ne bo krajši od 15 dni, do katerega je možen prevzem nagrade. V kolikor do postavljenega datuma ne bodo sporočili zahtevanih podatkov, do nagrade ne bodo upravičeni in od organizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznostih. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale nepodeljene in jih lahko organizator uporabi za kateri koli drug namen.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007). S prijavo na prireditev udeleženec soglaša z uporabo osebnih podatkov za namene pošiljanja elektronskih sporočil na posredovani elektronski naslov udeleženca, pri čemer takšna sporočila ne štejejo za neželeno elektronsko pošto glede na veljavno področno zakonodajo.

Udeleženec soglaša, da lahko organizator vse podatke iz prijavnice objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno s fotografijami, video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali posebno dovoljenje udeleženca. Organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z udeleženčevim sodelovanjem na prireditvi.

Vsi udeleženci morajo upoštevati pravilnik prireditve ter vsa navodila redarjev in organizatorja na kontrolnih točkah.

V Mariboru, 1.1.2024