1.) S to prijavo potrjujem in v skladu z EU uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR) prevzemam vso odgovornost, da so vsi podatki, ki sem jih podal/a v prijavi, resnični. Izjavljam, da sem prebral in se strinjam s pravilnikom prireditve, objavljenim na www.nanoge.si. Sem vsestransko pripravljen na prireditev in zdravstveno sposoben prehoditi traso na prireditvi. Upošteval bom vsa navodila organizatorja in hodil na lastno odgovornost. Uživanje alkoholnih pijač med prireditvijo je prepovedano. Zoper organizatorja ne bom vložili nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpeli v zvezi z udeležbo na tej prireditvi. Soglašam, da so lahko naše fotografije, video posnetki, intervjuji v zvezi z NA NOGE, objavljeni v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od organizatorja zahteval kakršnokoli povračilo. Z oddajo izpolnjene prijave soglašamo s politiko zasebnosti objavljeno na www.nanoge.si. Organizator lahko obdeluje in shranjuje v prijavi navedene osebne podatke za namen izvedbe prireditve NA NOGE do 31.12.2022.

2.)Soglašam, da lahko naveden elektronske naslov organizator hrani in uporablja izključno za obveščanje o rekreativnih prireditvah organizatorja, podjetja Me skupina d.o.o., do 31.12.2023.